Comment Form is loading comments...

Co děláme

Díváme se na svět očima firem i uživatelů. Naší specializací je pomáhat společnostem naplňovat obchodní cíle prostřednictvím strategického designu. V dnešní době je samozřejmostí, že uživatelská rozhraní jsou přátelská a funkční. Ne vždy však jsou vztažena k celkové firemní strategii a souvisejícím klíčovým ukazatelům výkonnosti (KPI). Ale jen tak se mohou stát skutečným strategickým nástrojem a dlouhodobou konkurenční výhodou.
Každý uživatel komplexního systému dnes a denně proplouvá oceánem dat. Většina těchto dat zůstává nevyužita, protože existující nástroje neumožňují jednoduché propojení mezi nimi a přirozenými lidskými smysly. Vrchol grafu dnes slouží podobně jako kdysi šipka kompasu - navádí a směřuje nás správným směrem. Budoucnost komplexních systémů představují moderní UX nástroje: datové vizualizace, interaktivní infografiky a další vizualizační techniky.
Naším cílem je dělat uživatele chytřejšími pouze prostřednictvím rozhraní. Bez nutnosti složitých školení a adaptačních procesů. Hledáme přirozené způsoby, jak rozšířit uživatelskou kompetenci. Výsledkem je vyšší efektivita, řádově lepší úroveň obsluhy a pochopitelně též zásadně nižší chybovost.

Specializujeme se na vizualizaci informací ve dvou hlavních oblastech: ve finančním sektoru a ve zpravodajství. Obě oblasti mají společné extrémní množství dat a uživatelů. V takovém prostředí znamená jakákoli chyba rychlý pokles efektivity nebo návštěvnosti. Naopak každé zlepšení má tendenci k rychlému návratu vložené investice.

Výzvou je big data analyzovat a interpretovat

Pomocí vizualizace dat a procesů pomáháme uživatelům snadno prostupovat skrze složité, mnohavrstevné systémy. V dnešní multikanálové realitě obchodních a servisních procesů představují kvalitně postavené UX systémy bezpečné uživatelské přístavy - sjednocují různé světy a rozdílná prostředí.
PROČ KURZ VZNIKL?

Klienti se během našich prezentací často podivují, že v designu existují  něco jako pravidla a postupy. Jsou překvapení, že se dají předvídat barvy nebo jeden designér může ovládat více stylů. Přitom právě tyto základní principy jsou přenositelné a nevyžadují talent či speciální dovednosti. Je to jednoduše řečeno základ řemesla.

Z tohoto důvodu Michal Hořava vytvořil crash kurz pro manažery, kteří díky němu dostanou základní vhled do grafického designu, předpověď barev, typografie a hierarchizaci informací v designu. To vše s prakticky využitelným přesahem do vašeho oboru podnikání.


Přínos kurzu

  • Absolventi budou schopni rozumět terminologii a využívat designéry pro taktické cíle.
  • Využít design jako strategický nástroj, který pomůže projekt posunout, ne jen jej pouze vytvořit.
  • Základní znalost v oblasti grafického designu, predikce barev, typografie a doplňujících grafických podoborů.
  • Schopnost vytvoření kvalitního zadání, formulace požadavků a nároků na dodavatele.
  • A především umožní rozpoznávat rozdíly v kvalitě mezi designéry na trhu.

Proč je důležitý design?

V designu je moc. S rostoucím počtem produktů srovnatelné technické kvality, si můžeme dovolit komfort rozhodovat se na emocionální úrovni. A právě v tomto „měkkém rozhodování” nabývá ovládnutí designu na důležitosti. Využíváme internetové služby, aplikace a e-shopy, kde se ovládání a pohyb v nich do značné míry začíná standartizovat. Poslední věcí, ve které je tak pro zákazníka kvalitativní rozdíl, je právě design. Je společně s ergonomikou jedním z hlavních momentů, jestli si klient aplikaci osvojí.


Průběh kurzu

Jedná se o dva půldenní worskhopy. První půlden je věnován všem základním tématům grafického designu. Teorie je vysvětlena na reálných příkladech.

Druhé setkání je podle výběru buď zaměřeno detailněji na zvolenou oblast podle potřeb klienta (informační design, typografie, predikce barev, packaging, interfacy, web design atp.) nebo můžeme pracovat na konkrétním problému s klientova prostředí. Na jeho příkladu se demonstruje, jak může znalost základů grafického designu pomoci při hledání řešení.

CENA 29.000 KČ

Cena zahrnuje celkem 10 hodin rozdělených do dvou dnů. Cena je uvedena bez 21% DPH.

PŘÍNOS KURZU

Absolventi budou schopni rozumět terminologii a využívat designéry pro taktické cíle.

Využít design jako strategický nástroj, který pomůže projekt posunout, ne jen jej pouze vytvořit.

Základní znalost v oblasti grafického designu, predikce barev, typografie a doplňujících grafických podoborů.

Schopnost vytvoření kvalitního zadání, formulace požadavků a nároků na dodavatele.

A především umožní rozpoznávat rozdíly v kvalitě mezi designéry na trhu.

CENA 29.000 KČ

Cena zahrnuje celkem 10 hodin rozdělených do dvou dnů. Cena je uvedena bez 21% DPH.

Nebo nás kontaktujte telefonem +420 777 222 225, mailem michal@horava.com
Kontaktujte nás na telefonu
+420 777 222 225 nebo
mailem michal@horava.com

Londýnská 20
Vinohrady.Praha 2
120 00.Česká republika

Londýnská 20
Vinohrady.Praha 2
120 00.Česká rep.